IRZ u Srbiji


Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)) osnovana je 1992. sa ciljem da po nalogu Vlade Savezne Republike Nemačke podrži zemlje u tranziciji u transformaciji pravnih sistema. U Srbiji je ova organizacija aktivna od 2000. godine sa sredstvima nemačkog Ministarstva spoljnih poslova u okviru dela nemačkog doprinosa Paktu stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Pored toga, nemačko Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača (BMJV) institucionalno podržava IRZ.

U tom okviru se pružaju konsultacije u zakonodavnim postupcima, ostvaruje saradnja sa organizacijama u oblasti inicijalnog obrazovanja i usavršavanja pravnika i objavljuju pravne publikacije na srpskom jeziku.

Detaljnije informacije o aktivnostima IRZ-a možete naći u rubrikama «Aktuelno» i «Izveštaji iz Srbije». Pored toga, rezultate našeg rada u delu publikacija možete preuzeti sa ove stranice u formatu PDF. (Posetioci ove veb-stranice koji ne znaju srpski u delu «Download» mogu pronaći i nemački rezime priloga objavljenih u časopisu "Kontinentalno pravo".) Detaljnije informacije o IRZ-u u celini možete naći na nemačkom, engleskom, ruskom i arapskom jeziku na stranici www.irz.de.