Izveštaji iz Srbije


Izveštaj za pojedinačne zemlje

 

Srbija

Strateški okviri

Pravno-politička polazna situacija

Od kad su u januaru 2014. zvanično otpočeli pregovori o pristupanju sa EU, pravno-politička situacija u Srbiji se značajno promenila. Postoji značajnija potreba za konsultacijama pri harmonizaciji prava i podrška pri obuci za praktičnu primenu prava. Prema stavu EU neophodni su naročiti napori u oblasti sudske vlasti i osnovnih prava, kao i u tematskim oblastima pravde, slobode i bezbednosti.

 

Koncepcija

IRZ je počeo pravnu saradnju sa Srbijom 2000. godine u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Teme kojima se od tada bavi obuhvataju konsultacije u vezi sa važnim reformskim zakonima kompatibilnim sa EU, strukturom pravosuđa, kao i inicijalnim obrazovanjem i usavršavanjem praktičara prava.

Posebni fokus čini dugogodišnja saradnja sa Ustavnim sudom Srbije na uspešnom uvođenju ustavne žalbe. Pored toga, IRZ je osmislio čitav niz delom veoma obimnih projekata finansiranih sredstvima eksternih organizacija. Poslednjih godina IRZ je osim toga i u većoj meri sarađivao i sa nevladinim organizacijama.

IRZ-ovi partneri su Ustavni sud, pravni faktulteti univerziteta u Beogradu i Nišu, Udruženje za pravo osiguranja Srbije, delegacija Nemačke privrede u Srbiji,  Naučno-istraživački portal Singipedija, Društvo za istraživanje i recepciju nemačkog prava, kao i Harmonius- mreža mladih naučnika i istraživača u oblasti pravnih studija.

Glavni cilj IRZ u Srbiji je podrška ovoj zemlji na putu u EU. Pritom je fokus na efektivnoj primeni zakona koja je u skladu sa načelima vladavine prava. Aktivnosti su usmerene ka tome da se savetovanje nastavi kroz uspešnu implementaciju. IRZ pritom naglašava značaj jasne orijentacije ka kontinentalno-evropskim načelima i pravnim modelima, da bi se sprečila hibridna rešenja. Pored toga, osnažuje se saradnja među pravnicima iz Srbije i susednih zemalja.

 

Fokusi u radu 2016.

Ustavno pravo / Ljudska prava i mogućnost njihovog ostvarivanja  

 • Regionalna konferencija u oblasti ustavnog prava „Ustavnosudska zaštita zajemčenog prava na imovinu“ na Fruškoj Gori
 • Učešće ustavnih sudija iz Srbije na regionalnoj konferenciji organizovanoj u saradnji sa Ustavnim sudom Crne Gore „Ustavnosudska zaštita izbornog prava“ u Budvi, Crna Gora
 • Učešće predsednice Ustavnog suda Srbije i jednog sudije Ustavnog suda na regionalnoj konferenciji ustavnih sudova „Odluke Evropskog suda za ljudska prava i njihov uticaj na standarde nacionalnih ustavnih sudova “ u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

 

Parnično i privredno pravo

 • Godišnja konferencija u oblasti prava osiguranja Udruženja za pravo osiguranja Srbije na temu „Reforme i izmene u pravu osiguranja “ zajedno sa Krovnim udruženjem nemačkog sektora osiguranja (Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)) na Paliću
 • Konferencija „Izbor arbitra i zastupnika u skladu sa materijom, posebno u arbitražnim postupcima sa elementom inostranosti“ zajedno sa Nemačkom institucijom za arbitražu (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)), Nemačko-srpskim privrednim udruženjm i Delegacijom nemačke privrede u Srbiji
 • Konferencija u oblasti privrednog prava na temu „Privredna društva i arbitraža“ Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu
 • Radionica „Slobodan promet dobara u praksi: Međunarodni ugovori – pregovori i formulacije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Pravosuđe

 • Realizacija studijskog putovanja sudija upravnog suda iz Srbije na temu „Instance u postupcima pred upravnim sudom“ u Berlin, u ime Misije OEBS-a u Srbiji
 • Učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Pravna, socijalna i politička kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu EU“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu
 • Skup „Suočavanje sa pravnom prošlošću“ zajedno Društvom za istraživanje i recepciju nemačkog prava u Beogradu
 • Konferencija „Sudijska funkcija i sloboda izražavanja“ zajedno sa Nemačkim udruženjem sudija u Beogradu
 • Regionalni blok-seminar „Uvod u nemačko pravo“ uz regionalno učešće u zajedničkoj organizaciji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

Inicijalno obrazovanje i usavršavanje

 • Podrška master-studijskom programu „Evropske integracije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Kurs nemačke pravne terminologije za sudije sa znanjem nemačkog jezika, kao i za mlade pravnike i pravnice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Učešće studenata iz Srbije sa znanjem nemačkoj jezika u Letnjoj školi IRZ-a „Nemačko pravo“ u Brilu i Bonu
 • Podrška petom izdanju časopisa „Harmonius Journal for legal and social studies in South East Europe“ u saradnji sa Harmoniusom - mrežom mladih naučnika i istraživača u oblasti pravnih studija
 • Podrška veb-stranici Harmonius-mreže kroz obimne materijale sa mogućnošću preuzimanja (download)
 • Distribucija regionalnih stručnih publikacija koje je izdao IRZ, tj. u čijem je izdavanju učestvovao IRZ, naročito regionalnog stručnog časopisa „Nova pravna revija“ („Neue Juristische Umschau“)
 • Gostujuće predavanje „Suočavanje sa pravnom prošlošću“ na pravnim fakultetima univerziteta u Beogradu i Nišu

EU-projekat

 • EU-Service-Contract: Policy and Legal Advice Centre (SEPLAC)

 

Pogled u budućnost

IRZ će nastaviti sa nizom seminara i usavršavanja u saradnji sa gore navedenim partnerskim organizacijama, naročito u oblasti Poglavlja 23 i 24 u okviru pregovora o pristupanju sa EU. Jačaće saradnju sa institucijama i pojedincima – nacionalnim ekspertima i ekspertkinjama koji se bave istraživanjem nemačkog prava i njegove recepcije, uz uključivanje kontakata i iskustva iz rada na projektima iz drugih zemalja u regionu. Tu spada i podrška novim naraštajima pravnika.