Tim IRZ-a u Srbiji


Advokat dr Štefan Pirner (Dr. Stefan Pürner)

Direktor odseka „Jugoistočna Evropa I“
za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju pri IRZ

Tel: +49(0)228 9555-103

Faks: +49(0)228 9555-100

E-pošta: puerner@irz.de