Voved vo evropsko pravo

(Pridonesi od rabotata na Fondacijata za megjunarodna pravna sorabotka (IRZ), Makedonija, tom II)
preuzmite PDF verziju