Publikacije i prevodi na Bosanskom, Hrvatskom, Crnogorskom i Srpskom jeziku


...

Godišnjak za ustavno pravo

2017 Vol.2

preuzmite PDF verziju

Sadržaj

Predgovor IRZ-a

...

Trgovački zakonik u prijevodu

preuzmite PDF verziju

...

Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću (GmbHG) u prijevodu

preuzmite PDF verziju

Predgovor Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ)

...

Opšti deo Građanskog zakonika u prevodu (BGB)

preuzmite PDF verziju

O ovoj knjizi

Posebne reči zahvalnosti

...

Godišnjak za ustavno pravo

2016 Vol.1

preuzmite PDF verziju

Sadržaj

Uvod

...

HARMONIUS (Journal of Legal and Social Studies in South East Europe)

2016

preuzmite PDF verziju

THE IRZ: INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION IN EUROPE, NORTH AFRICA AND BEYOND

...

Nemačko ugovorno pravo osiguranja sa prevodom zakona (VVG)

preuzmite PDF verziju

...

HARMONIUS (Journal of Legal and Social Studies in South East Europe)

2-2013

preuzmite PDF verziju

...

Uputstva za krivični postupak i postupak kažnjavanja novčanom kaznom

preuzmite PDF verziju

...

Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Njemačke

Edicija Njemačko pravo, Knjiga I

preuzmite PDF verziju