Logo

O časopisu „KoPra“


Koncept časopisa „Kontinentalno pravo – časopis za održiv i skladan razvoj prava“, skraćeno: KoPra ("Kontinentales Recht – Zeitschrift für nachhaltige und zweckmäßige Rechtsentwicklung" ) proističe već iz samog naslova. Časopis se bavi evropsko-kontinentalnim pravnim sistemom naročito u svetlu aktuelnih izmena prava u procesu tranzicije. „KoPra“ želi da doprinese da razvoj prava bude skladan i usmeren ka homogenoj viziji, kao i da se izbegnu zakonodavne stranputice.

Ovaj časopis nije namenjen samo pravnicima, već svima koji su zainteresovani za pitanja tranzicije, ali i zajedničkih odlika prava u zemljama kontinentalne Evrope. Među autorima su istaknuti naučnici i praktičari iz zemlje i inostranstva. Mladi naraštaji pravnika se naročito podstiču i pozivaju da dostavljaju svoje radove.

Inicijatori ovog časopisa su srpski i nemački pravnici koji su uspostavili uzajamne kontakte kroz aktivnost Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (skraćeno: IRZ)) u Srbiji.

IRZ je osnovana 1992. godine na inicijativu tadašnjeg Saveznog ministarstva pravosuđa (danas: Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača, skraćeno: BMJV) sa zadatkom da podrži zemlje u tranziciji pri izgradnji i nadogradnji njihovih pravnih sistema. Aktivnost IRZ-a u Srbiji omogućena je sredstvima Saveznog ministarstva pravosuđa i zaštite potrošača i Ministarstva spoljnih poslova SRN. Pritom su sredstva koja izdvaja Ministarstvo spoljnih poslova SRN deo nemačkog doprinosa Paktu stabilnosti za jugoistočnu Evropu.