četvrto izdanje (2020) 1.12.2020.


Evropsko pravo protiv američkog prava? Konkurencija pravnih sistema u vreme globalizacije

Autor: Otfrid Hofe (Otfried Höffe)

Stranica: 15

Višestruki povrat u Krivičnom zakoniku Srbije: kontroverzne novele i uticaj američke krivičnopravne koncepcije „tri udarca“

Autor: Milan Škulić

Stranica: 20

Značaj sudskog poravnanja u skladu sa propisima o parničnom postupku Nemačke

Autor: Andrea Titz

Stranica: 38

Transformacija prava u Srbiji

Autor: Miloš Živković

Stranica: 52

Okvirni uslovi transformacije – početna situacija, učesnici i spoljni faktori na primeru krivičnog procesnog prava

Autor: Norbert Koster

Stranica: 56

Pojedina razmišljanja o transplantima u prirodi kao preliminarna razmišljanja o pravnim transplantima

Autor: Stefan Pürner

Stranica: 63

Dunavska konferencija ministara pravde 2019. godine u Ulmu: uticaj nemačkog prava na Zapadni Balkan kao doprinos približavanju Evropskoj uniji

Autor: Stefan Pürner

Stranica: 67

Iza scene: izveštaj o iskustvu praktikanta u nemačkoj Fondaciji za međunarodnu pravnu saradnju

Autor: Luiza Mišel Bineman (Loisa-Michele Bünemann)

Stranica: 69