treće izdanje (2019) 1.12.2019.


Modeli za jedan moderan krivični postupak: Nemačka ili SAD?

Autor: Thomas Weigend

Stranica: 11

Osnovne kontroverze sistema stranačkog dokazivanja na glavnom pretresu prema pravilima Zakonika o krivičnom postupku Srbije

Autor: Milan Škulić

Stranica: 19

Oblici kolektivnih postupaka u Sloveniji

Autor: Herbert Küpper

Stranica: 38

Službene dužnosti i opšte obaveze ponašanja javnih beležnika, kao i neke napomene o profesionalnosti u obavljanju poziva notara

Autor: Richard Bock

Stranica: 49

Suočavanje posleratne Nemačke s ne(pravom) i nepravdom nacionalsocijalizma

Autor: Aleksandar Lj. Spasov

Stranica: 53

Ni pred Vrhovnim kasacionim sudom nema zaštite – nastavak sage o položaju hipotekarnog poverioca drugog ranga u vansudskom postupku namirenja (Presuda Vrhovnog kasacionog suda)

Autor: Miloš Živković

Stranica: 60

Da li o kontinentalnom evropskom pravu može da se komunicira na engleskom jeziku?

Autor: Stefan Pürner

Stranica: 67