drugo izdanje (2018) 1.6.2018.


Opasnost prenošenja nemačkog pravnog razmišljanja na američki (SAD) parnični postupak

Autor: Džejms Maksajner J.D. LL.M

Stranica: 13

Nezavisni upravni sudovi – garanti pravne zaštite protiv države

Autor: Harald Valter

Stranica: 21

Odmeravanje kazni u praksi na osnovu pravnih propisa Nemačke

Autor: Norbert Koster

Stranica: 29

Presuda makedonskog Ustavnog suda 169/2016-0-1 o Zakonu o određivanju vrste i odmeravanju visine kazne sa komentarom

Autor: Milan Škulić

Stranica: 45

O zlehudoj sudbini hipotekarnog poverioca drugog ranga u vansudskom postupku namirenja (Presude Privrednog suda u Beogradu i Privrednog apelacionog suda)

Autor: Miloš Živković

Stranica: 61

Ernst Edvard Hirš (Ernst Eduard Hirsch): Nemački Jevrejin podržava transformaciju ka evropskom kontinentalnom pravu u Turskoj

Autor: Stefan Pürner

Stranica: 76

Stručna rasprava na Kopaoničkoj školi prirodnog prava o krivičnom postupku Srbije uopšte i nekim konkretnim krivičnoprocesnim problemima

Autor: Milan Škulić

Stranica: 85

Izvještaj sa XIX savjetovanja „Pravo i praksa osiguranja: izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje“

Autor: Radenko Jotanović

Stranica: 92

Gerhard Wagner, Nemačka kao konkurentna pravna destinacija – impulsi namenjeni pravosuđu i arbitraži, Minhen 2017

Autor: Stefan Pürner

Stranica: 95