prvo izdanje (2017) 1.6.2017.


Sloboda nasuprot bezbednosti

Autor: Bodo Pieroth

Stranica: 17

Budućnost javnog beležnika u pravnim okvirima Evrope

Autor: Martin Henssler

Stranica: 21

Najbolja praksa – osnovne strukture europskog kontinentalnog prava trgovačkih društava

Autor: Günter H. Roth

Stranica: 33

O vansudskoj izvršnoj hipoteci u pravu Srbije (ili o tome kako je teško mešati babe i žabe)

Autor: Miloš Živković

Stranica: 38

Novi srpski zakonik o krivičnom postupku kao primer štetnog raskida sa osnovnim principima kontinentalno-evropskog krivičnoprocesnog modela

Autor: Milan Škulić

Stranica: 48

Sporazumno okončanje krivičnih postupaka – pledoaje u prilog procene efekata propisa pre odustajanja od kontinentalnoevropskih pravnih principa

Autor: Stefan Pürner

Stranica: 73

Presude nemačkog Saveznog vrhovnog suda

Autor: KoPra Redakcija

Stranica: 92

Istorijski tragovi javnog beležništva u istoriji dalmatinskog grada Omiša

Autor: Stefan Pürner

Stranica: 96

Založna prava na zemljištu 2016. u Evropi i šire – određivanje lokacije na XX radionici Okruglog stola „Založna prava na zemljištu”

Autor: Stefan Pürner

Stranica: 98